Giày Oxford Patina Xanh Navy DC-G005 2,700,000 đ
Giày Oxford Patina Đỏ Đen DC-G005 2,700,000 đ
Giày Oxford DC-G005 2,700,000 đ